Вход за регистрирани
статистика
Брой активни обяви: 6
Брой структури на ДА: 58
Брой потребители: 109
Мобилност в държавната администрация

Порталът "Мобилност в държавната администрация" има за цел по-прозрачно управление на служебното и професионално развитие на служителите от държавната администрация, усъвършенстване на  тяхното разпределяне, дейност и принос за постигане на целите на държавното управление и на държавната служба. Чрез порталът се публикуват актуалните възможности за мобилност в структурите на държавната администрация в цялата страна. Порталът за мобилност дава възможност да се  информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.


Този web портал е разработен по проект с регистрационен  № К 11-21-2/16.08.2011 г. „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  • 12.12.2012
  • 12:20
  • Administrator
© 2014 Информационен портал за мобилност в държавната администрация ИПМДА. Общи условия. Всички права - запазени!